img

Вести

Oбавештење за кориснике буџета - Oдлука о буџету Oпштине Рума за 2021. годину

img

Print

На основу члана 50. Закона о буџетском систему, Одељење за финансије, привреду и пољопривреду обавештава кориснике буџета Општине Рума да је Одлука о буџету Општине Рума за 2021. годину усвојена на 8. седници Скупштине општине Рума дана 18.12.2020. године под бројем:  06-108-3/2020-iii.  

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. листу општина Срема" бр. 45/2020 од 18.12.2020. године, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Конкурси за пројекте
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor