img

Вести

Заказана II седница Скупштине општине Рума

img

Print

II седница Скупштине општине Рума ће се одржати 209.2020. године са почетком у 10.00 часова у Културном центру у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Потврђивање престанка мандата одборника Скупштине општине Рума

2. Потврђивање мандата одборника Скупштине општине Рума

3. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Рума за 2019. годину са извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за 2019. годину

4. Предлог Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

5. Предлог Одлуке о изради и Измена и допуна Плана детаљне регулације за Блок 4-5-4 "Дом Здравља" у Руми

6. Предлог Одлуке о изради и Измена и допуна Плана детаљне регулације Погон за прераду дрвета на к.п. бр. 603/1 К.О. Жарковац

7. Избори и именовања.
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Конкурси за пројекте
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor