img

Вести

Заказана LXIII седница Општинског већа

img

Print

LXIII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 30.5.2022. године у Градској кући почетком у 10 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 300.000,00 динара - Установа Културни центар "Брана Црнчевић" Рума

2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 5.500,00 динара - Установа "Солидарност" Рума

3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 860.320,00 динара - одржавање кошаркашког и рукометног терена у Руми к.п. 3706 к.о. Рума

4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 1,00 динара- УПВО "Полетарац" Рума

5. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 220.000,00 динара - УПВО "Полетарац" Рума

6. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 3.000.000,00 динара - машинско чишћење и полирање трга и тротоара

7. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 3.900.000,00 динара - магистрални цевовод

8. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 3.000.000,00 динара - установа Културни центар "Брана Црнчевић" Рума

9. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 5.482.386,00  динара

10. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објеката за основно образовање

11. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објеката за средњешколско образовање

12. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума

13. Предлог Одлуке o измени и допуни Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2022. годину

14. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2022. годину - коришћење сале

15. Предлог Правилника о ратној организацији и систематизацији радних места у општини Рума

16. Предлог Одлуке којом се усваја Правилник о ратној организацији  и систематизацији  радних  места  у Општинској управи општине Рума, ЈП “Гас-Рума“, ЈП “Комуналац“, ЈП “Водовод“, ЈП “Стамбено“, ЈУ “Завичајни музеј“, ЈУ “Градска библиотека“, ЈУ “Центар за социјални рад“ и ОО “Црвени крст“ општине Рума за случај  ратног и ванредног стања и у случају  изражених ризика и претњи за безбедност општине Рума

17. Нацрт Одлуке о одређивању субјеката за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама за Општину Рума

18. Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације ,, За део блока 1-1-3 ус централној зони " у Руми                                                            

19. Разматрање Извештаја о пословању Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и  изградњу  Рума за период од 20.1. - 31.12. 2021. године

20. Нацрт Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о оснивању  Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума

21. Разматрање захтева Надзорног одбора о давању сагласности на Измене и допуне Статута Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума  из Руме

22. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање вансудских поравнања

23. Разматрање молбе за финансијску помоћ Удружењу "Србских витезова Рума"

24. Разматрање молбе за помоћ спортско-риболовачком удружењу "КЛЕН022" из Вогња

25. Разматрање молбе за помоћ Николини Маричић из Вогња

26. Разматрање молбе за помоћ Урошу Маџаревићу из Платичева

27. Текућа питања
donor
donor
donor
donor