img

Вести

Финансијски планови директних корисника буџета Општине Рума по првом ребалансу буџета за 2022. годину

img

Print

На основу члана 8. став 3. Закона о буџетском систему, сви корисници буџетских средстава су дужни да објаве своје финансијске планове на интернет страници.

У прилогу су финансијски планови директних корисника буџета Општине Рума по првом ребалансу буџета за 2022. годину:

- Финансијски план Скупштине Општине Рума по првом ребалансу буџета за 2022. годину

- Финансијски план председника Општине Рума по првом ребалансу буџета за 2022. годину

- Финансијски план Општинског већа Општине Рума по првом ребалансу буџета за 2022. годину

- Финансијски план Општинског правобранилаштва Општине Рума по првом ребалансу буџета за 2022. годину

- Финансијски план Општинске управе Општине Рума по првом ребалансу буџета за 2022. годину.
donor
donor
donor
donor