img

Вести

Измена Огласа о јавном увиду

img

Print

Обавештава се заинтересована јавност да се раније објављен термин одржавања јавне седнице Комисије за јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину за 11.05.2022.године одлаже.

Заинтересована јавност ће путем средстава јавног информисања благовремено бити упозната са новим термином одржавања јавне седнице.

Измена Огласа о јавном увиду
donor
donor
donor
donor