img

Вести

Заказана LVII седница Општинског већа

img

Print

LVII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 2.4.2022. године телефонским путем са почетком у 12.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Предлог Закључка о преносу основних средстава  - опреме средњој школи 
  2. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену вредности кат. парцеле број 12161/18 к.о. Рума и 12161/19 к.о. Рума
  3. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2021. годину
  4. Предлог Закључка којим се даје сагласност на Правилник о утврђивању поступка и начина доделе материјалне подршке - једнократне новчане помоћи
  5. Разматрање молбе за помоћ Љиљани Алагић
  6. Разматрање молбе за помоћ Милисаву Милићу
  7. Разматрање молбе за помоћ Бранивоју Лукићу
  8. Разматрање молбе за помоћ Момчилу Делићу
  9. Текућа питања

 
donor
donor
donor
donor