img

Вести

Расписан Међународни Урбанистичко - архитектонски конкурс за уређење урбаних џепова у Општини Рума

img

Print

У контексту припрема активности на уређењу јавних површина у Руми у 2022. години, започете су припреме за бројне интервенције мањег обима у јавном простору, на локацијама која ће постати места за одмор грађана и игру деце, а све у оквиру зона вишепородичног становања. Полазна основа овог приступа јесте да се јавни простори креирају уз учешће и по мери грађана, који имају много бољи увид у тренутне начине коришћења и могућности њиховог будућег развоја. Очекује се да идејна решења допринесу побољшању начина коришћења јавних простора као и да буду у складу са социјалним и урбаним контекстом задатих локација. Крајњи циљ је повећање квалитета живота у зонама вишепородичних стамбених зграда. Изабрана конкурсна решења ће добити прилику да се разраде и реализују. А кроз избор квалитетног решења уједно ће се допринети очувању и унапређењу амбијента и његове визуелне вредности. Осим тога, сва решења ће бити промовисана на интернет сајту локалне самоуправе, стручним порталима и друштвеним мрежама  као пример добре праксе.

Пред учесницима конкурса је задатак да ураде  и предају решења за уређење урбаних џепова (малих јавних простора) у Руми за сваку предметну локацију, као засебно идејно решење, у складу са конкурсним програмом, задацима и урбанистичким параметрима.

Конкурсом је обухваћено укупно десет локација и то:

Локација бр. 1: Партерна површина у Насељу " Детелина " ("Црне удовице");

Локација бр. 2: Партерна површина у Блоку 4-1-6 "Културни центар" (двориште вишепородичних стамбених зграда);

Локација бр. 3: Партерне површина у насељу "Игралиште", код Дома здравља;

Локација бр. 4: Партерне површина у Блоку 4-1-4 "Апотеке";

Локација бр. 5: Партерне површина у Блоку 1-1-1 "Куле";

Локација бр. 6:  Спортско рекреативна површина "Игралиште - Дом здравља";

Локација бр. 7:  Партерна површина у Блоку 1-1-2, "Војна зграда" ("иза Робне куће");

Локација бр. 8:  Партерна површина у насељу "Тивол";

Локација бр. 9: Партерна површина око "Вртића" и зграде "Венац-Порта" у ул. Вељка Дугошевића;

Локација бр.10: Партерна површина у Блоку "Стара пошта" (у дворишту зграде "Лепа Брена").

Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица, без обзира на њихову територијалну припадност, која испуњавају услове дате расписом конкурса.

Потребно је да се учесник конкурса региструје на Порталу јавних набавки према Упутству понуђачима за подношење дизајна / плана / пројекта. Учесник конкурса предаје конкурсни рад дигитално, преко Портала јавних набавки.

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 15.06.2022. године до 12:00 часова. Конкурсни рад кога наручилац није примио у року одређеном за подношење конкурсних радова, односно који  је примљен по истеку дана и сата до којег се конкурсни радови могу подносити, сматраће се неблаговременим, те исти неће бити разматран.

Сви радови ће бити изложени јавно, а управо Ви  ћете гласати за најбоља решења која ће Ваша Општина спровести у дело. Наградни фонд за најбоља архитектонска решења је 3.300.000 динара.

Позивамо Вас да дате своје учешће у реализацији овог важног пројекта како бисмо заједно допринели лепшем и чистијем изгледу нашег града!

Детаљне информације о конкурсу можете прочитати на банеру Пројекти и конкурси.
donor
donor
donor
donor