img

Вести

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за реконструкцију одбрамбене линије на левој обали Саве код Кленка

img

Print

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за реконструкцију одбрамбене линије на левој обали Саве код Кленка, трајаће 30 дана и то од 21. марта 2022. године до 19. априла 2022. године.

Напред наведени План детаљне регулације за реконструкцију одбрамбене линије на левој обали Саве код Кленка, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 8.00 часова до 14.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, ул. Орловићева бр. 5 у Руми , канцеларија бр. 18.

Примедбе на План детаљне регулације заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 19.4.2022.године.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Материјал
donor
donor
donor
donor