img

Вести

Нови међународни пројекат "Бранкове" школе

img

Print

Средња стручна школа “Бранко Радичевић” из Руме добила је партнерство у пројекту под називом "Technology Opportunities as an Occasion for the Learning Sistems T.O.O.L.S2021-1-IT01-KA220-VET-000032927" који ће се реализовати у периоду од 24 месеца. Носилац пројекта је италијански институт - Instituto Proffesionale Alberghiero Turistico, villa San Giovanni, а учесници су партнери односно средње школе и организације из Италије, Румуније, Шпаније, Грчке, Хрватске, Мађарске и Србије.

Овај пројекат је стратешко партнерство оних који учествују у средње стручном образовном процесу. С обзиром на то да ће овај систем у сталној трансформацији, потребно је код наставника и ученика унапредити вештине које ће се користити у 21. веку. Сви партнери треба да развију нове образовне планове и програме за своје часове и тако одговоре на изазове који се намећу кроз процес индустијализације.

Сви укључени партнери стално покушавају да унапреде своја знања и вештине, како би својим ученицима пружили најбољу могућу обуку: постоји стални проблем у вези са стратегијама и методама које примењују школе и наставници. Наставницима је потребно унапређење професионалних и наставних вештина и бољи и креативнији увид у планирање часова. Наатавници ће користити иновативније методе у настави, а њихов рад ће бити оплемењен и динамичнији, интересантнији савременим генерацијама младих који похађају стручно образовање.

Први састанак тимова поменутих земаља учесница одржан је у Шпанији 7.и 8. марта 2022. у граду Бадајоз. где су директори и представници свих партнерских институција званично потписали уговоре о сарадњи. Састанак у трајању од два радна дана обухватао је низ активности које су се односиле на дефинисање детаљних смерница рада на пројекту са детаљним исходима рада и могућим моделима реализације пројекта. Планирана је израда водича, дигиталне образовне платформе и доношење препорука у образовним политикама према којима би се водили сви партнери у остварењу поменутих циљева пројекта.

 
donor
donor
donor
donor