img

Вести

Заказана LIV седница Општинског већа

img

Print

LIV седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 11.3.2022. године телефонским путем са почетком у 09.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 3.960.000,00 динара
  2. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума
  3. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део породичног становања у блоку 2-4-5 у Руми
  4. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације "За део блока 4-1-2 у зони мешовитог становања " у Руми                                                                     
  5. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације "За део блока 1-3-3 " у Руми                            
  6. Предлог Одлуке о приступању реализацији пројекта:"Израда техничке документације за изградњу Магистралног цевовода од фабрике воде Фишеров салаш до ц.с. Борковац у Руми"
  7. Разматрање помоћи Здравку Гаку из Жарковца
  8. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor