img

Вести

Одлуке о додели средстава - Култура и Удружења

img

Print

На основу члана 51. Пословника о раду Општинског већа Општине Рума („Службени лист општина Срема“, број 35/2009, 12/17 и 9/20) и члана 13. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Руме за пројекте из области културе који су од значаја за Општину Рума, број: 06-107-20/2020-1 од 11.12.2020. године, на седници одржаној 25.02.2022. године, Општинско веће Општине Рума је донело Одлуку о додели средстава из буџета за пројекте из области културе који су од значаја за Општину Рума у 2022. години.

На седници Општинског већа одржаној дана 25.02.2022. године, донета је и Одлука о додели средстава из буџета за редовне активности и програме удружења са територије Општине Рума у 2022. години

Одлуке и обрасце можете преузети и на страници Конкурси за пројекте.
donor
donor
donor
donor