img

Вести

Заказана LII седница Општинског већа

img

Print

LII  седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 25.2.2022. године телефонским путем са почетком у 08.30 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике  и политике руралног развоја општине Рума за 2022. годину
 2. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума
 3. Предлог Решења о образовању Комисије за доделу подстицајних средстава у пољопривреди
 4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Рума за 2020. годину
 5. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег Извештаја о раду Интерресорне комисије за 2021. године
 6. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Рума у 2022. години
 7. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета за редовне активности и програме удружења са територије општине Рума у 2022. години
 8. Постављење Заменика Општинског правобраниоца општине Рума
 9. Предлог Решења о плати Заменика Општинског правобраниоца општине Рума
 10. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 3.000.000,00 динара
 11. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 236.000,00 динара
 12. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 700.000,00 динара
 13. Предлог Правилника о измени и допуни Правилника за доделу једнократне новчане помоћи привредним субјектима са седиштем регистрованим на територији општине Рума за ублажавање негативних последица проузрокованих епидемијом заразне болести Covid-19 изазване вирусом Sars-Cov-2
 14. Разматрање молбе за помоћ Mилинковић Наташи из Руме
 15. Разматрање молбе за помоћ Шурлан Светлани из Хртковаца
 16. Разматрање молбе за помоћ Малешић Милошу из Руме
 17. Разматрање молбе за помоћ Микић Драгану из Витојеваца
 18. Разматрање молбе за помоћ Милићевић Момчилу из Вогња
 19. Разматрање жалбе Теодоре Самарџић из Кленка
 20. Разматрање жалбе Теодоре Самарџић из Кленка
 21. Разматрање жалбе Милице Поцхлатко из Доњих Петроваца
 22. Разматрање жалбе Илић Дуње из Руме
 23. Предлог Решења о образовању Комисије за извршење надлежности општине Рума у поступку спровођења Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2022. години
 24. Текућа питања

 
donor
donor
donor
donor