img

Вести

Закуп грађевинског земљишта

img

Print

Грађевинско земљиште јавне намене даје се у закуп на одређено време путем јавног надметања у сврху постављања привремених монтажних објеката у Платичеву на период од 5 година

Оглас траје 30 дана од дана јавног оглашавања, односно од 17.2.2022. године до 21.3.2022. године.

Сва ближа обавештења и информације могу се добити у правној служби Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума, улица 27. октобра 7а и на тел. 022/ 430-726.

Оглас

 
donor
donor
donor
donor