img

Вести

Јавни увиди

img

Print

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Грабовци, по скраћеном поступку трајаће 15 дана и то од 7. фебруара 2022. године до 22. фебруара 2022. године.

Напред наведене Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Грабовци, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 08.00 часова до 14.00 часова у просторијама Јавног предузећа за урбанистичко планирање , управљање путевима и изградњу Рума, ул. 27 октобра бр. 7А у Руми.

Примедбе на Измене и допуне Плана генералне регулације заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 22.02.2022.године.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Нацрт

 

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације ,,За део Блока 4-6-4" у Руми, у трајању од 30 дана и то од 7. фебруара 2022. године до 9. марта 2022. године.

Напред наведени План детаљне регулације ,,За део блока 4-6-4" у Руми биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 08.00 часова до 14.00 часова у просторијама Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума, ул. 27 октобра бр. 7А у Руми.

Примедбе на План детаљне регулације заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 9.3.2022.године.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Нацрт
donor
donor
donor
donor