img

Вести

Заказана XLVIX седница Општинског већа

img

Print

XLVIX седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 25.1.2022. године телефонским путем са почетком у 09.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01-31.12.2021. године
  2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о водоводу
  3. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о oдвођењу и пречишћавању отпадних  и атмосферских вода           
  4. Предлог Одлуке о суфинансирању пројеката из буџета Општине Рума ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2022. години
  5. Предлог Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву у износу од 15.000.000,00 динара
  6. Предлог Решења којим се образује Комисија за доделу једнократне новчане помоћи привредним субјектима са седиштем регистрованим на територији општине Рума за ублажавање негативних последица проузрокованих епидемијом заразне болести Covid-19 изазване вирусом Sars-Cov-2
  7. Разматрање жалбе Илић Дуње из Руме
  8. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor