img

Вести

Оглас - закуп грађевинског земљишта ради пољопривредне обраде

img

Print

Расписан је Оглас о давању у закуп на одређено време грађевинског земљишта у јавној својини Општине Рума у индустријској зони "Румска петља" ради пољопривредне обраде.

Оглас о јавном надметању је отворен осам дана од дана објављивања и траје од 22.12.2021. године до 30.12.2021. године, а пријаве за учешће на јавном надметању са свим прилозима предају се на писарницу Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума.

Оглас
donor
donor
donor
donor