img

Вести

Заказана XLV седница Општинског већа

img

Print

XLIV седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 17.12.2021. године телефонским путем са почетком у 17:00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈП " Гас-Рума" за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године

2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 250.000,00 динара

3. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 450.000,00 динара

4. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање вансудских поравнања

5. Разматрање молбе за помоћ Вазнесењској цркви

6. Разматрање молбе за помоћ АКУД "Добринци" из Добринаца

7. Разматрање молбе за помоћ Арс футура из Руме

8. Разматрање молбе за помоћ КУД "Вогањ" из Вогња

9. Предлог Одлуке о избору организације за процену тржишне вредности грађевинског земљишта к.п. 4343/2, 9342/3, 4301/5 и 4301/7 к.о. Рума

10. Текућа питања
donor
donor
donor
donor