img

Избори за чланове Савета месних заједница

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗБИРНА ЛИСТА

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета 1. МЗ

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета 2. МЗ

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета 3. МЗ

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета 4. МЗ

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета МЗ Буђановци

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета МЗ Витојевци

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета МЗ Вогањ

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета МЗ Грабовци

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета МЗ Добринци

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета МЗ Доњи Петровци

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета МЗ Жарковац

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета МЗ Кленак

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета МЗ Краљевци

--Одлука о резултатима избора за чланове Савета МЗ Мали Радинци

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета МЗ Никинци

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета МЗ Павловци

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета МЗ Платичево

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета МЗ Путинци

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета МЗ Стејановци

-Одлука о резултатима избора за чланове Савета МЗ Хртковци

Одлука о расписивању избора за чланове Савета месних заједница

 

Образац МЗР 1-21 Пријава кандидата

 

Образац МЗР 2-21 Изјава о прихватању кандидатуре за члана Савета месне заједнице

 

Образац МЗР 3-21 Потврда о изборном праву кандидата

 

Образац МЗР 4-21 Списак бирача који подржавају кандидата

 

Решење о утврђивању образаца за подношење кандидатуре за спровођење избора за чланове Савета месних заједница

 

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месних заједница

 

Упутство за спровођење избора за чланове Савета месних заједница

 

Одлука о одређивању бирачких места за гласање на изборима за чланове Савета месних заједница расписаних за 23. мај 2021. године

 

Обавештење о одржавању избора за чланове Савета месних заједница и увиду у бирачки списак

 

Збирна изборна листа кандидата за изборе за чланове Савета месних заједница

-Изборна листа кандидата за чланове Савета 1. МЗ

-Изборна листа кандидата за чланове Савета 2. МЗ

-Изборна листа кандидата за чланове Савета 3. МЗ

-Изборна листа кандидата за чланове Савета 4. МЗ

-Изборна листа кандидата за чланове Савета МЗ Буђановци

-Изборна листа кандидата за чланове Савета МЗ Витојевци

-Изборна листа кандидата за чланове Савета МЗ Вогањ

-Изборна листа кандидата за чланове Савета МЗ Грабовци

-Изборна листа кандидата за чланове Савета МЗ Добринци

-Изборна листа кандидата за чланове Савета МЗ Доњи Петровци

-Изборна листа кандидата за чланове Савета МЗ Жарковац

-Изборна листа кандидата за чланове Савета МЗ Кленак

-Изборна листа кандидата за чланове Савета МЗ Краљевци

-Изборна листа кандидата за чланове Савета МЗ Мали Радинци

-Изборна листа кандидата за чланове Савета МЗ Никинци

-Изборна листа кандидата за чланове Савета МЗ Павловци

-Изборна листа кандидата за чланове Савета МЗ Платичево

-Изборна листа кандидата за чланове Савета МЗ Путинци

-Изборна листа кандидата за чланове Савета МЗ Стејановци

-Изборна листа кандидата за чланове Савета МЗ Хртковци

 

Одлука о броју бирача

Обухват бирачких места - Ко гласа на ком бирачком месту