Обавештење о потписивању уговора о додели студентских стипендија

1. фебруар 2018.

Потписивање уговора о додели студентских стипендија почиње 2.2.2018 године и траје до 14.2.2018 године. Потписивање се врши у Одељењу за друштвене делатности, канцеларији бр.5, Главна 107.

Напомена: Свим студентима, који се не одазову, неће бити извршена исплата.

 

Јавни позив за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају

30. новембар 2017.

Право на регресирање трошкова превоза имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија или Аутономна Покрајина Војводина, a који кумулативно испуњавају следеће услове:

- имају пребивалиште на територији Општине Рума;

- свакодневно путују до високошколских установа које похађају, на једној од наведених релација: Рума-Београд, Рума-Нови Сад, Рума-Сремска Митровица, или на релацији од места пребивалишта до Шапца.;

- школују се на терет буџета;

- први пут уписују годину студија;

- нису корисници услуга смештаја у студентским центрима; и

- нису корисници студентских стипендија и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.

Рок за подношење Захтева је од 4.12.2017. до 19.12.2017. године.

Јавни позив

Захтев

опширније...

Обавештење Одељења за локалне јавне приходе

6. новембар 2017.

Одељење за локалне јавне приходе Општинске управе општине Рума обавештава грађане и правна лица из општине Рума да аконтација за четврти квартал по основу обавеза за порез на имовину и накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2017. годинудоспева 14./15.новембра, те да ће у наредном периоду свим обвезницима на кућну адресу бити достављене уплатнице са укупним стањем дуга по основу пореза на имовину и других локалних јавних прихода.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Овим путем обавештавамо грађане и да ће благовременим измиривањем обавеза по основу локалних јавних прихода избећи плаћање камате и покретање поступка принудне наплате. Неблаговремено плаћање пореских обавеза представља прекршај за који су предвиђене новчане казне у минималном износу од 5.000 динара.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежном Одељењу за локалне јавне приходе, које врше пријем странака сваког радног дана од 07:00 до 13:00 часова у згради Општинске управе, Главна 107, Рума.

Конкурс за пројекте из области спорта

28. децембар 2017.

SportКомисија за доделу средстава за програме и пројекте из области спорта расписује Конкурс за пријаву пројеката у области спорта који ће се суфинансирати из буџета Општине Рума у 2018. години.

Пријаву на конкурс, са свом потребном документацијом, доставити у затвореној коверти до 12. јануара 2018. године, до 15 часова.

Текст конкурса, Правилник о начину остваривања права на доделу средстава из буџета општине Рума и обрасце за конкурисање можете преузети на нашем сајту, тачније на страници Конкурси за пројекте.

 

Решење о додели студентских стипендија за академску 2017/2018. годину

28. децембар 2017.

Додељује се укупно 108 студентских стипендија за академску 2017/2018 годину студенатима од прве до последње године основних академских студија првог степена и студија другог степена (мастер).

Висина стипендије износи 8.400,00 динара месечно и исплаћује се у трајању од десет месеци.

Решење

Јавни позив за доделу награда и јавних признања Општине Рума

6. новембар 2017.

GRB

Комисија за одликовања и друга друштвена признања расписује Јавни позив за доделу награда и јавних признања у 2017. години.

Одлуком о додели награда и јавних признања Општине Рума предвиђена је додела звања почасни грађанин Општине Рума; додела "Румске повеље"; захвалница и новчаних награда.

Јавни позив траје од 7. до 14 новембра 2017. године.

На свечаној седници СО Рума 24. новембра биће уручена прва признања.

Преузмите јавни позив

Преузмите Пријаву

Конкурс за доделу средстава за редовне активности и програме удружења

27. децембар 2017.

UduzenjaКомисија за доделу средстава за програме удружења на територији Општине Рума расписала је почетком јануара Конкурс за доделу средстава из буџета Општине Рума намењених за редовне активности и програме удружења са територије Општине Рума у 2018. години.

Пријаве на конкурс се подносе Комисији од 28. децембра 2017. године до 18. јануара 2018. године, на посебном обрасцу, који је саставни део конкурсне документације.

Конкурс се расписује за области:

- људска права и развој цивилног друштва;

- социјално-хуманитарне активности;

- екологија, заштита животне средине и здравља грађана;

опширније...

Јавни позив за доделу студентских стипендија за академску 2017/2018. годину

2. новембар 2017.

Расписује се Јавни позив за доделу 100 студентских стипендија за академску 2017/2018. годину, студентима са територије Oпштине Рума, и то:

- 30 стипендија студентима прве године студија првог степена – основне академске или основне струковне студије

- 55 стипендија студентима од друге до последње године студија првог степена – основне академске или основне струковне студије

- 15 стипендија студентима другог степена студија – дипломске академске студије (мастер)

Рок за подношење пријава је од 6.11.2017. године до 21.11.2017. године.

Пријаве се подносе Комисији за доделу стипендија путем писарнице Општинске управе општине Рума, лично или поштом на адресу: Рума, Орловићева 5.

Више информација о условима и потребној документацији у комплетном тексту Јавног позива.

Захтев - прва година

Захтев - друга до завршна година и мастер

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001