Обавештење Одељења за локалне јавне приходе

6. новембар 2017.

Одељење за локалне јавне приходе Општинске управе општине Рума обавештава грађане и правна лица из општине Рума да аконтација за четврти квартал по основу обавеза за порез на имовину и накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2017. годинудоспева 14./15.новембра, те да ће у наредном периоду свим обвезницима на кућну адресу бити достављене уплатнице са укупним стањем дуга по основу пореза на имовину и других локалних јавних прихода.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Овим путем обавештавамо грађане и да ће благовременим измиривањем обавеза по основу локалних јавних прихода избећи плаћање камате и покретање поступка принудне наплате. Неблаговремено плаћање пореских обавеза представља прекршај за који су предвиђене новчане казне у минималном износу од 5.000 динара.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежном Одељењу за локалне јавне приходе, које врше пријем странака сваког радног дана од 07:00 до 13:00 часова у згради Општинске управе, Главна 107, Рума.

Јавни позив за доделу награда и јавних признања Општине Рума

6. новембар 2017.

GRB

Комисија за одликовања и друга друштвена признања расписује Јавни позив за доделу награда и јавних признања у 2017. години.

Одлуком о додели награда и јавних признања Општине Рума предвиђена је додела звања почасни грађанин Општине Рума; додела "Румске повеље"; захвалница и новчаних награда.

Јавни позив траје од 7. до 14 новембра 2017. године.

На свечаној седници СО Рума 24. новембра биће уручена прва признања.

Преузмите јавни позив

Преузмите Пријаву

Јавни позив за доделу студентских стипендија за академску 2017/2018. годину

2. новембар 2017.

Расписује се Јавни позив за доделу 100 студентских стипендија за академску 2017/2018. годину, студентима са територије Oпштине Рума, и то:

- 30 стипендија студентима прве године студија првог степена – основне академске или основне струковне студије

- 55 стипендија студентима од друге до последње године студија првог степена – основне академске или основне струковне студије

- 15 стипендија студентима другог степена студија – дипломске академске студије (мастер)

Рок за подношење пријава је од 6.11.2017. године до 21.11.2017. године.

Пријаве се подносе Комисији за доделу стипендија путем писарнице Општинске управе општине Рума, лично или поштом на адресу: Рума, Орловићева 5.

Више информација о условима и потребној документацији у комплетном тексту Јавног позива.

Захтев - прва година

Захтев - друга до завршна година и мастер

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001