LVI седницу Општинског већа

величина слова

1. јун 2018.

LVI седницу Општинског већа општине Рума ће се одржати 4.6.2018. године са почетком у 10.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума

2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2017. годину

3. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Рума за 2018. годину

4. Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Рума за 2017. годину

5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2018. годину

6. Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Рума за 2018. годину

 

7. Разматрање и подношење Иницијативе за припрему Нацрта Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини општине Рума

8. Разматрање Извештаја о пословању за период од 01.01.2017-31.12.2017. године ЈКП " Паркинг и инфраструктура" Рума

9. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акт ЈКП " Паркинг и инфраструктура", Рума

10. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈКП "Паркинг и инфраструктура", Рума за давање сагласности на Одлуку о усвајању извештаја о процени фер вредности укупне имовине обавеза и капитала на дан 31.12.2017. године

11. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈКП "Паркинг и инфраструктура", Рума за давање сагласности на Одлуку о усвајању Измене и допуне Програма пословања за 2018. годину

12. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈП " Комуналац" у Руми

13. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима и паркирању

14. Разматрање Извештаја о пословању ЈП"Водовод" Рума за 2017. годину

15. Нацрт Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Буђановци

16. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Статут УПВО "Полетарац" Рума

17. Разматрање жалбе изјављене на Решење комуналног инспектора посл.бр. 355-55/2018 од 10.04.2018. године

18. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001