Расписан конкурс за јавне радове у 2018. години

величина слова

17. мај 2018.

Javni radOпштина Рума и Национална служба за запошљавање расписују Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2018. години.

Преузмите Јавни позив

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање на основу јавног конкурса.

 

Послодавац - извођач јавног рада, са седиштем на територији Општине Рума, може организовати спровођење јавних радова уколико ангажује незапослена лица из свих категорија теже запошљивих лица, дефинисаних Националним акционим планом запошљавања, у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ-у, која се воде на евиденцији НСЗ Филијала Сремска Митровица- Испостава Рума.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

  • социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
  • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
  • одржавања и заштите животне средине и природе,
  • културе- искључиво особе са инвалидитетом.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 25.05.2018. године.

Преузмите Пријаву за јавне радове

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001