Савет родитеља Општине Рума

величина слова

У Основној школи „Вељко Дугошевић" у петак 9. фебруара оформљен је Савет родитеља општине Рума. Конституисању општинског савета родитеља присуствовали су представници основних и средњих школа Руме, као и представници Предшколске установе "Полетарац".

Испред општине Рума конституисању Савета присуствовао је шеф Одељења за друштвене делатности Светислав Дамјанчук, који је рекао да је Oпштина Рума спремна на сарадњу са општинским саветом родитеља као и да је локална самоуправа до сада издвајала значајна средства у циљу побољшања квалитета услуга боравка и рада ученика и просветних радника. Такође су издвојена значајна средства за превоз ученика и организацију културно- спортских такмичарских активности, како на територији oпштине Рума тако и на покрајинским и републичким такмичењима. Такође је договорено да се за следећи састанак савета који ће се одржати у првој половини марта, уради план и програм рада oпштинског савета родитеља.

Дамјанчук је рекао и да ће општина Рума наставити, у складу са својим надлежностима, да улаже у школе и да ствара што боље услове за ученике и професоре.

Након конституисања Савет родитеља општине Рума договарао се о активностима у наредном периоду.

Председник савета је Драгана Маричић.

Координатор општинског савета родитеља је директорица основне школе Вељко Дугошевић, Јасмина Вукановић.

Општински савет родитеља чине по један представник савета родитеља свих школа и предшколске установе са територије општине. Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.  Oпштински савет родитеља између осталог:

  • даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
  • учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
  • прати и разматра могућности за унапређивање доступности и праведности образовања и васпитања за децу, односно ученике из угрожених и осетљивих група на територији општине;
  • пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из њихове надлежности;
  • заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине;
  • сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе и другим областима од значаја за децу и ученике;
  • обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине итд.
Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001