Стамбене заједнице

величина слова

- Упутство за формирање стамбених заједница

- Закон о становању и одржавању зграда

- Презентација Законa о становању и одржавању зграда

- Одлука о општем кућно реду у стамбеним и стамбено пословним зградама

 

Правилници

- Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената

- Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника

- Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања

 

Обрасци

- Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

- Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице додатак

- Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице

- Записник са седнице скупштине стамбене заједнице

 

 Опширније на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре stanovanje.gov.rs.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001