Јавне набавке

величина слова

 

Наручилац

 

 Наручилац: Општина Рума

 Адреса: Главна 107, 22400 Рума

 МБ: 08026106

 ПИБ: 101913980

 ШД: 75110

 Овлашћено лице: Слађан Манчић

 Одговорна лица за реализацију поступака јавних набавки:

  • Кристина Немаровић, Злата Јанковић 
  • канцеларија бр. 12, Главна 107
  • 022/479-070

2018. година

План јавних набавки за Општинску управу

План јавних набавки за Општинско правобранилаштво

План јавних набавки за председника општине

 

 *** Предмет јавне набавке: Набавка услуга физичког обезбеђења објеката

Број набавке: 404-10/18-IV

Датум и време отварања понуда: 9.2.2018. године, 11.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге чишћења пословних просторија Општинске управе

Број набавке: 404-11/18-IV

Датум и време отварања понуда: 13.2.2018. године, 14.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Поправке и одржавање спортских терена

Број набавке: 404-21/18-IV

Датум и време отварања понуда: 23.3.2018. године, 13.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Постављање мултифункционалне подлоге у великој сали Спортског центра Рума

Број набавке: 404-25/18-IV

Датум и време отварања понуда: 2.3.2018. године, 9.00

Документација за преузимање:

 

 

2017. година

План јавних набавки за Општинску управу

 Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

 

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка кафе, пића и сокова за потребе Општинске управе општине Рума

Број набавке: 404-98/17-IV

Датум и време отварања понуда: 17.8.2017. године, 12.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка услуга хотелског смештаја за потребе реализације пројекта "Европа за грађане"

Број набавке: 404-17/17-IV

Датум и време отварања понуда: 1.3.2017. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Течна горива нафтног порекла за потребе Општинске управе општине Рума

Број набавке: 404-10/17-IV

Датум и време отварања понуда: 2.3.2017. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге рекултивације земљишта на КП 4644 к.о. Кленак

Број набавке: 404-32/17-IV

Датум и време отварања понуда: 20.3.2017. године, 8.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће одржавање путева и улица

Број набавке: 404-34/17-IV

Датум и време отварања понуда: 13.4.2017. године, 13.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Радови на санацији и реновирању објекта "Мој паркић-мој бродић"

Број набавке: 404-35/17-IV

Датум и време отварања понуда: 24.3.2017. године, 9.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге извођења хидрограђевинских радова на уређењу пољопривредног земљишта у поступку комасације у К.О.Марђелос

Број набавке: 404-11/17-IV

Датум и време отварања понуда: 20.4.2017. године, 14.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање службених возила

Број набавке: 404-50/17-IV

Датум и време отварања понуда: 19.4.2017. године, 10.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходовне активности

Број набавке: 404-49/17-IV

Датум и време отварања понуда: 19.4.2017. године, 13.00

Документација за преузимање

 

 *** Предмет јавне набавке: Услуге одржавања светлосне сигнализације

Број набавке: 404-56/17-IV

Датум и време отварања понуда: 12.05.2017. године, 12 часова, подношење пријава истог дана до 11 часова

Документација за преузимање

 

 *** Предмет јавне набавке: Набавка противградних ракета

Број набавке: 404-59/17-IV

Датум и време отварања понуда: 22.05.2017. године, 14 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Осигурање имовине и лица

Број набавке: 404-55/17-IV

Датум и време отварања понуда: 26.05.2017. године, 11 часова

Документација за преузимање

 

 *** Предмет јавне набавке: Поверавање обављања делатности јавног превоза путника на територији општине Рума корз ЈПП са елементима концесије

Број набавке: 404-58/17-IV

Датум и време отварања понуда: 19.07.2017. године, 13 часова

Документација за преузимање

 

 *** Предмет јавне набавке: Видео надзор над раскрсницама и васпитно образовним установама и WiFi хотспот локације

Број набавке: 404-57/17-IV

Датум и време отварања понуда: 26.05.2017. године, 9 часова

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског материјала и тонера

Број набавке: 404-62/17-IV

Датум и време отварања понуда: 31.05.2017, 10.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Уређење атарских путева на територији Општине Рума

Број набавке: 404-66/17-IV

Датум и време отварања понуда: 26.06.2017. у 13 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Извођење геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и катастарског премера грађевинског земљишта у к.о. Вогањ

Број набавке: 404-68/17-IV

Датум и време отварања понуда: 03.07.2017. године, 14.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Сузбијање комараца на територији Општине Рума

Број набавке: 404-71/17-IV

Датум и време отварања понуда: 16.06.2017, 12.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Управљање отпадним водама

Број набавке: 404-69/17-IV

Датум и време отварања понуда: 10.07.2017, 11.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Доходовне активности за интерно расељена лица

Број набавке: 404-75/17-IV

Датум и време отварања понуда: 23.06.2017, 13.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге очувања животне средине-праћење квалитета ваздуха, праћење нивоа буке у комуналној средини, анализа воде и мерење електромагнетног зрачења

Број набавке: 404-78/17-IV

Датум и време отварања понуда: 14.07.2017, 13.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Контрола плодности земљишта

Број набавке: 404-80/17-IV.

Датум и време отварања понуда: 19.7.2017. године, 9.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка грађевинског материјала и намештаја за опремање сеоских кућа избеглих породица на територији Општине Рума

Број набавке: 404-82/17-IV.

Датум и време отварања понуда: 11.8.2017. године, 13.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског намештаја

Број набавке: 404-61/17-IV.

Датум и време отварања понуда: 11.8.2017. године, 11.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња пречистача отпадних вода

Број набавке: 404-67/17-IV

Датум и време отварања понуда: 04.09.2017. године у 11 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације

Број набавке: 404-92/17-IV

Датум и време отварања понуда: 17.08.2017. године у 10 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавања службених возила

Број набавке: 404-97/17-IV

Датум и време отварања понуда: 18.08.2017. године у 9 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније

Број набавке: 404-96/17-IV

Датум и време отварања понуда: 1.9.2017. године у 11 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање и поправке софтвера

Број набавке: 404-90/17-IV.

Датум и време отварања понуда: 15.9.2017. године, 11.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња инфраструктуре у улици 7. војвођанске ударне бригаде у Руми

Број набавке: 404-101/17-IV

Датум и време отварања понуда: 21.9.2017. године у 11 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка грађевинског материјала и намештаја за опремање сеоских кућа избеглих породица на територији Општине Рума

Број набавке: 404-103/17-IV

Датум и време отварања понуда: 16.10.2017. године у 9 часова

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Санација дела саобраћајница у насељу Буђановци

Број набавке: 400-100/17-IV

Датум и време отварања понуда: 17.10.2017. године, 11.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Израда пројектно техничке документације и изградња пешачко-бициклистичке стазе Жарковац-Путинци у оквиру путног појаса IIа реда

Број набавке: 400-102/17-IV

Датум и време отварања понуда: 19.10.2017. године, 13.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства

Број набавке: RHP-W2-404-94/17-I

Датум и време отварања понуда: 2.10.2017. године, 13.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање инфраструктуре у месним заједницама општине Рума

Број набавке: 400-99/17-IV

Датум и време отварања понуда: 23.10.2017. године, 13.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање службених возила (Технички преглед возила и мотоцикала)

Број набавке: 404-104/17-IV

Датум и време отварања понуда: 5.10.2017. године, 10.00

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Течна горива нафтног порекла за потребе Општинске управе општине Рума

Број набавке: 404-119/17-IV

Датум и време отварања понуда: 25.10.2017. године, 10 часова, Сала за Веће, Главна 155

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Уређење фасада Општинске управе Општине Рума по закључку Владе Републике Србије и замена столарије

Број набавке: 404-121/17-IV

Датум и време отварања понуда: 31.10.2017. године, 10 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање службених возила - технички преглед

Број набавке: 404-129/17-IV

Датум и време отварања понуда: 3.11.2017. године, 10 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање зграда и објеката Општинске управе општине Рума и Месних заједница

Број набавке: 404-120/17-IV

Датум и време отварања понуда: 3.11.2017. године, 11 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање путева, улица и хоризонталне сигнализације

Број набавке: 404-125/17-IV

Датум и време отварања понуда: 27.11.2017. године, 13 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање путева у зимском периоду и набавка соли за путеве

Број набавке: 404-122/17-IV

Датум и време отварања понуда: 1.12.2017. године, 13 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка опреме за заштиту животне средине - Метални контејнери

Број набавке: 404-136/17-IV

Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године, 9 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге израде пројектно техничке документације Реконструкција Главне улице од улице 27. октобар до Змај Јовине улице

Број набавке: 404-135/17-IV

Датум и време отварања понуда: 13.12.2017. године, 13 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка услуга пројектовања

Број набавке: 404-134/17-IV

Датум и време отварања понуда: 18.12.2017. године, 10 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња објеката у месним заједницама - аутобуска стајалишта

Број набавке: 404-107/17-IV

Датум и време отварања понуда: 29.11.2017. године, 12 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге декорисања улица за празнике

Број набавке: 404-138/17-IV

Датум и време отварања понуда: 29.11.2017. године, 13 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Санација дела саобраћајница у насељеном месту Буђановци

Број набавке: 404-143/17-IV

Датум и време отварања понуда: 22.12.2017. године, 10 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња пречистача отпадних вода

Број набавке: 404-144/17-IV

Датум и време отварања понуда: 22.12.2017. године, 13 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња јавне расвете у делу радне зоне Румска петља

Број набавке: 404-137/17-IV

Датум и време отварања понуда: 5.1.2018. године, 11 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Изградња објеката у месним заједницама - аутобуска стајалишта

Број набавке: 404-149/17-IV

Датум и време отварања понуда: 20.12.2017. године, 11 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Постављање мобилијара у објекту "Првомајска" УПВО "Полетарац" Рума

Број набавке: 404-147/17-IV

Датум и време отварања понуда: 26.12.2017. године, 9 часова.

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге одржавања и поправке софтвера

Број набавке: 404-146/17-IV.

Датум и време отварања понуда: 12.1.2018. године, 14.00

Документација за преузимање:

 

 

2016. година

План јавних набавки за Општинску управу

План јавних набавки за Скупштину општине Рума

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Општинске управе општине Рума

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки општинског правобраниоца

Правилник о ближем уређењу јавних набавки Скупштине општине Рума

Интерни акт председника општине Рума

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка доходовних активности за економско оснаживање избеглица

Број набавке: 404-22/16-IV

Датум и време отварања понуда: 22.2.2016. године, 9.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта

Број набавке: 404-23/16-IV

Датум и време отварања понуда: 26.2.2016. године, 9.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка система видео надзора у ОШ "Милош Црњански" Хртковци и СППШ "Стеван Петровић Бриле" Рума

Број набавке: 404-24/16-IV

Датум и време отварања понуда: 8.3.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка добара за економско оснаживање избеглих лица на територији општине Рума

Број набавке: 404-47/16-IV

Датум и време отварања понуда: 9.3.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Кафа, пиће, сокови за потребе Општинске управе општине Рума

Број набавке: 404-46/16-IV

Датум и време отварања понуда: 15.3.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Опрема за кошење - тримери

Број набавке: 404-76/16-IV

Датум и време отварања понуда: 8.4.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Сузбијање комараца и крпеља на територији Општине Рума

Број набавке: 404-69/16-IV

Датум и време отварања понуда: 12.4.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Сузбијање и уклањање амброзије на територији Општине Рума

Број набавке: 404-70/16-IV

Датум и време отварања понуда: 15.4.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Канцеларијски, административни материјал и тонери за потребе Општинске управе општине Рума

Број набавке: 404-80/16-IV

Датум и време отварања понуда: 19.4.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Осигурање имовине и лица

Број набавке: 404-81/16-IV

Датум и време отварања понуда: 22.4.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Радови на текућим поправкама и одржавању зграда и објеката

Број набавке: 404-73/16-IV

Датум и време отварања понуда: 28.4.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Јавна набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума

Број набавке: 404-93/16-IV

Датум и време отварања понуда: 27.05.2016. године, 12.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге праћења квалитета ваздуха, нивоа буке у комуналној средини, мерење буке, анализе воде језера Борковац и изворске воде у Вогњу

Број набавке: 404-96/16-IV

Датум и време отварања понуда: 14.6.2016. године, 11.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Рушење и уклањање грађевинских објеката на територији Општине Рума

Број набавке: 404-102/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 05.07.2016. године, 12.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање и поправке софтвера

Број набавке: 404-94/16-IV.

Понуде се подносе до 19.7.2016. године, до 10.00

Датум и време отварања понуда: 19.7.2016. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

 *** Предмет јавне набавке: Рачунари и рачунарска опрема

Број набавке: 404-109/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 11.8.2016. године, 12.30

Документација за преузимање:

 

 *** Предмет јавне набавке: Радови на текућим поправкама и одржавању зграда и објеката Општинске управе

Број набавке: 404-111/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 25.8.2016. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуга мобилне телефоније

Број набавке: 404-112/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 26.8.2016. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање службених возила

Број набавке: 404-114/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 30.8.2016. године, 12.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Управљање отпадним водама

Број набавке: 404-118/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 16.9.2016. године, 9.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге одржавања и чишћења комуналних објеката

Број набавке: 404-119/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 30.9.2016. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање службених возила

Број набавке: 404-121/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 6.10.2016. године, 12.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Течна горива нафтног порекла

Број набавке: 404-122/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 7.10.2016. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Израда идејног пројекта - Јавна расвета у радној зони 2 "Румска петља"

Број набавке: 404-129/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 16.11.2016. године, 08.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Компјутерски софтвери за потребе Општинске управе општине Рума

Број набавке: 404-115/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 1.12.2016. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка комби возила

Број набавке: 404-133/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 9.12.2016. године, 9.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Грађевински материјал

Број набавке: RHP-W2-404-135/16-I

Датум и време отварања понуда: 1.2.2017. године, 12.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге управљања отпадним водама

Број набавке: 404-144/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 23.1.2017. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка службеног возила

Број набавке: 404-141/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 5.1.2017. године, 13.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге одржавања и поправке софтвера

Број набавке: 404-138/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 9.1.2017. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

 

2015. година

2014. година

2013. година

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001