Јавне набавке

величина слова

 

Наручилац

 

 Наручилац: Општина Рума

 Адреса: Главна 107, 22400 Рума

 МБ: 08026106

 ПИБ: 101913980

 ШД: 75110

 Овлашћено лице: Слађан Манчић

 Одговорна лица за реализацију поступака јавних набавки:

  • Кристина Колунија, Злата Јанковић 
  • канцеларија бр. 8, Орловићева 5
  • 022/433-912, локал 125

2017. година

План јавних набавки за Општинску управу

 

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка услуга хотелског смештаја за потребе реализације пројекта "Европа за грађане"

Број набавке: 404-17/17-IV

Датум и време отварања понуда: 1.3.2017. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Течна горива нафтног порекла за потребе Општинске управе општине Рума

Број набавке: 404-10/17-IV

Датум и време отварања понуда: 2.3.2017. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге рекултивације земљишта на КП 4644 к.о. Кленак

Број набавке: 404-32/17-IV

Датум и време отварања понуда: 20.3.2017. године, 8.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће одржавање путева и улица

Број набавке: 404-34/17-IV

Датум и време отварања понуда: 13.4.2017. године, 13.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Радови на санацији и реновирању објекта "Мој паркић-мој бродић"

Број набавке: 404-35/17-IV

Датум и време отварања понуда: 24.3.2017. године, 9.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге извођења хидрограђевинских радова на уређењу пољопривредног земљишта у поступку комасације у К.О.Марђелос

Број набавке: 404-11/17-IV

Датум и време отварања понуда: 20.4.2017. године, 14.00

Документација за преузимање

 

2016. година

План јавних набавки за Општинску управу

План јавних набавки за Скупштину општине Рума

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Општинске управе општине Рума

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки општинског правобраниоца

Правилник о ближем уређењу јавних набавки Скупштине општине Рума

Интерни акт председника општине Рума

 

 

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка доходовних активности за економско оснаживање избеглица

Број набавке: 404-22/16-IV

Датум и време отварања понуда: 22.2.2016. године, 9.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта

Број набавке: 404-23/16-IV

Датум и време отварања понуда: 26.2.2016. године, 9.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка система видео надзора у ОШ "Милош Црњански" Хртковци и СППШ "Стеван Петровић Бриле" Рума

Број набавке: 404-24/16-IV

Датум и време отварања понуда: 8.3.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка добара за економско оснаживање избеглих лица на територији општине Рума

Број набавке: 404-47/16-IV

Датум и време отварања понуда: 9.3.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Кафа, пиће, сокови за потребе Општинске управе општине Рума

Број набавке: 404-46/16-IV

Датум и време отварања понуда: 15.3.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Опрема за кошење - тримери

Број набавке: 404-76/16-IV

Датум и време отварања понуда: 8.4.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Сузбијање комараца и крпеља на територији Општине Рума

Број набавке: 404-69/16-IV

Датум и време отварања понуда: 12.4.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Сузбијање и уклањање амброзије на територији Општине Рума

Број набавке: 404-70/16-IV

Датум и време отварања понуда: 15.4.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Канцеларијски, административни материјал и тонери за потребе Општинске управе општине Рума

Број набавке: 404-80/16-IV

Датум и време отварања понуда: 19.4.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Осигурање имовине и лица

Број набавке: 404-81/16-IV

Датум и време отварања понуда: 22.4.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Радови на текућим поправкама и одржавању зграда и објеката

Број набавке: 404-73/16-IV

Датум и време отварања понуда: 28.4.2016. године, 10.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Јавна набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума

Број набавке: 404-93/16-IV

Датум и време отварања понуда: 27.05.2016. године, 12.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге праћења квалитета ваздуха, нивоа буке у комуналној средини, мерење буке, анализе воде језера Борковац и изворске воде у Вогњу

Број набавке: 404-96/16-IV

Датум и време отварања понуда: 14.6.2016. године, 11.30

Документација за преузимање

 

*** Предмет јавне набавке: Рушење и уклањање грађевинских објеката на територији Општине Рума

Број набавке: 404-102/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 05.07.2016. године, 12.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Одржавање и поправке софтвера

Број набавке: 404-94/16-IV.

Понуде се подносе до 19.7.2016. године, до 10.00

Датум и време отварања понуда: 19.7.2016. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

 *** Предмет јавне набавке: Рачунари и рачунарска опрема

Број набавке: 404-109/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 11.8.2016. године, 12.30

Документација за преузимање:

 

 *** Предмет јавне набавке: Радови на текућим поправкама и одржавању зграда и објеката Општинске управе

Број набавке: 404-111/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 25.8.2016. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуга мобилне телефоније

Број набавке: 404-112/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 26.8.2016. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање службених возила

Број набавке: 404-114/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 30.8.2016. године, 12.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Управљање отпадним водама

Број набавке: 404-118/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 16.9.2016. године, 9.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге одржавања и чишћења комуналних објеката

Број набавке: 404-119/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 30.9.2016. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање службених возила

Број набавке: 404-121/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 6.10.2016. године, 12.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Течна горива нафтног порекла

Број набавке: 404-122/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 7.10.2016. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Израда идејног пројекта - Јавна расвета у радној зони 2 "Румска петља"

Број набавке: 404-129/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 16.11.2016. године, 08.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Компјутерски софтвери за потребе Општинске управе општине Рума

Број набавке: 404-115/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 1.12.2016. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка комби возила

Број набавке: 404-133/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 9.12.2016. године, 9.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Грађевински материјал

Број набавке: RHP-W2-404-135/16-I

Датум и време отварања понуда: 1.2.2017. године, 12.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге управљања отпадним водама

Број набавке: 404-144/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 23.1.2017. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Набавка службеног возила

Број набавке: 404-141/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 5.1.2017. године, 13.00

Документација за преузимање:

 

*** Предмет јавне набавке: Услуге одржавања и поправке софтвера

Број набавке: 404-138/16-IV.

Датум и време отварања понуда: 9.1.2017. године, 10.30

Документација за преузимање:

 

2015. година

2014. година

2013. година

 

Радно тело Републичке изборне комисије

Inspekcijska služba
Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian

ISO 9001