Јавни позив - економско оснаживање и осамостаљивање породица интерно расељених лица

величина слова

22. септембар 2016.

pozivНа основу члана 10, става 1, тачке 1. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи, број: 401-132-2/2015-I од 20. 09. 2016. године, Комисија за избор корисника расписује:

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање породица интерно расељених лица које имају пребивалиште на територији Oпштине Рума.

Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:

  1.  да имају статус интерно расељеног лица;
  2.  да нису укључени у неки повратнички програм;
  3.  да нису повратници из миграције у треће земље;
  4.  да породица има радно способне чланове домаћинства;
  5.  да има јасну, реалну и одрживу пословну идеју (способност за рад, економска исплативост, спремност да региструје пословну активност, стечено искуство...);
  6.  да, у односу на врсту тражене Помоћи, корисник има основне предуслове, искуство и могућност за ефикасно обављање активности (корисници пољопривредног гранта морају поседовати одговарајуће земљиште или уговор о закупу или коришћењу земљишта на најмање две године; корисници Помоћи намењене сточарству морају поседовати адекватан објекат за смештај стоке; куповина прикључних машина подразумева да корисници морају поседовати трактор и др.);
  7.  да је активност за коју је Помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
  8.  да подносилац захтева живи у сеоској средини или у предграђу, уколико се ради о пољопривредној или сточарској активности.

Захтев за доделу Помоћи, са потребном документацијом, подносилац подноси на писарници Општине Рума, лично или поштом на адресу: Писарница Општинске управе, Орловићева 5, 22400 Рума са назнаком „Конкурс за доходовне активности за интерно расељена лица“.

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је од 26.09.2016. године до 26.10.2016. године.

Јавни позив

Захтев

Изјава 1

Изјава 2

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001