Закуп пољопривредног земљишта - До петка рок за пријаве за учешће у лицитацији

величина слова

22. август 2016..

NjivaПољопривредницима је на располагању укупно 457,7122 хектара земљишта које је распоређено у 17 катастарских општина.

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12 сати, дана 26.08.2016. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе Општине Рума до наведеног рока, без обзира на начин достављања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Јавно надметање за давање у закуп пољопривредног земљишта одржаће се у згради 4. Месне заједнице Општине Рума, улица Партизанска   бр. 41 а, и то:

1. К.О. Марђелос, Вогањ, Павловци и Стејановци дана 29.08.2016.године са почетком у 15:30 часова

2. К.О. Кленак, Витојевци и Грабовци дана 30.08.2016.године са почетком у 15:30 часова

3. К.О. Платичево, Никинци и Буђановци, дана31.08.2016.године са почетком у 15:30 часова

4. К.О. Мали Радинци, Путинци и Хртковци, дана 01.09.2016.године са почетком у 15:30 часова

5. К.О. Краљевци, Жарковац, Добринци и Рума дана 02.09.2016.године са почетком у 15:30 часова

За све додатне информације заинтересована лица могу се обратити у згради Општинске управе ул. Главна 107, први спрат канцеларија број 6 или на број телефона 022-478-712.

Оглас

Формулар за пријављивање

Неопходна документација

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001