Јавни позив за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа са територије Општине Рума

величина слова

22. август 2016.

RumaНа основу члана 3. Одлуке о утврђивању категорије лица која остварују право на субвенцију у градском, приградском и међуградском превозу и висини субвенције, бр. 06-194-24/2014 од 29.12.2014. године (у даљем тексту: Одлука), и измене и допуне правилника Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине Рума, објављује:

Јавни позив за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа са територије Општине Рума у школској 2016/2017. години, који то право нису остварили по неком другом основу.

Право на регресирање трошкова превоза ученика средњих школа са територије Општине Рума у међуградском превозу, превозу на приградским линијама и на линији Кленак-Шабац, остварује се за текућу школску годину, у складу са Одлуком о утврђивању категорије лица која остварују право на субвенцију у градском, приградском и међуградском превозу и висини субвенције.

Ученици средњих школа имају право на регресирање трошкова превоза, уколико кумулативно испуњавају следеће услове:

1. имају пребивалиште на територији Општине Рума;

2. свакодневно путују до средњошколских установа које похађају, на једној од приградских, међуградских релација или на релацији Кленак - Шабац;

3.     похађају средњу школу чији је оснивач Република Србија, АП Војводина или јединица локалне самоуправе;

4.     нису остварили право на регресирање трошкова превоза по неком другом основу.

Субвенција се остварује за време трајања школске 2016/2017 године за време одржавања наставе које је утврђено од стране надлежног органа.

Рок за подношење Захтева је од 22.08.2016. године до 05.09.2016. године.

Уз захтев за остваривање права на субвенционисани превоз ученици средњих школа достављају следеће доказе:

• потврду школе коју похађају да су редовни ученици,

• доказ о месту пребивалишта ученика, одн. копију личне карте ученика из које се може утврдити место пребивалишта или очитани подаци уколико је лична карта са чипом,

• доказ о месту пребивалишта за родитеље, законске старатеље или хранитеље, одн. копију личне карте родитеља, законских старатеља или хранитеља из које се може утврдити место пребивалишта или очитани подаци уколико је лична карта са чипом,

• доказ да нису корисници смештаја у ученичким домовима, уколико општина у којој похађају школу има ученички дом,

• копију Решења Центра за социјални рад општине Рума о остваривању права на новчану социјалну помоћ - ученици средњих школа чије су породице корисници новчане социјалне помоћи,

• Изводе из матичне књиге рођених за сву децу у породици или оверену изјаву два сведока о броју деце у породици- ученици из породице са троје и више деце.

Јавни позив

Захтев приградски превоз

Захтев међумесни превоз

Захтев релација Кленак-Шабац

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001