Заказана V седница Општинског већа

величина слова

8. август 2016.

V седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 9.8.2016. године са почетком у 8.30 у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Рума

2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 1.400.000,00 динара

3. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о ближим условима, поступку за остваривање права, категорији лица која остварују субвенцију и висини субвенције у градском, приградском и међумесном превозу

4. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета Општине Рума за програме и активности цркава и верских заједница на територији општине Рума

5. Нацрт Одлуке о додели студентских стипендија, награда и других видова помоћи студентима, ученицима и спортистима са територије општине Рума

 

6. Разматрање захтева за давање сагласности помоћнику Општинског првобраниоца на закључење судског поравнања

7. Разматрање захтева за давање сагласности за издавање у закуп парцела бр. 1017/1 и 990 у к.о. Доњи Петровци

8. Нацрт Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Рума

9. Предлог Одлуке о утврђивању цена у оквиру такси тарифе на територији општине Рума

10. Разматрање молбе за финансијску помоћ ФК "Јединство", Краљевци

11. Разматрање молбе за финансијску помоћ Савеза спортова општине Рума

12. Разматрање молбе за финансијску помоћ ФК "Полет", Никинци

13. Разматрање молбе за финансијску помоћ Конолошког друштва Рума

14. Разматрање приговора АД ИГМ "РУМА" из Руме на процену Одељења за јавне приходе Општинске управе општине Рума

15. Разматрање жалби на решења Комисије за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица на територији општине Рума

16. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001