Одељење за локални економски развој

величина слова

Актуелни конкурси:


10.06.2019 год. – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања
- Јавни позив за подстицаје за припрему локалне стратегије руралног развоја (рок – 9.09.2019.)

 

27.5.2019 год. – Норвешка за вас
- Јавни позив - Подршка почетницима у пословању и постојећим предузећима за развој кроз набавку опреме и увођење услуга (рок – 10.07.2019.)

 

24.05.2019 год. – Развојна агенција Србије
Јавни позив за учешће у Програму финансијске подршке корисницима ИПА програма територијалне сарадње (рок – до утрошка средстава)

 

 13.05.2019 год. – Развојна агенција Србије

Јавни позив за учешће у програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија (рок – 30 дана од дана расписивања)

 

09.05.2019 год. – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у пољу уметности, с територије АП Војводине у 2019. години (рок – 17.06.2019.)


 15.04.2019 год. – Покрајински секретаријат за Финансије
Суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније (рок – 30.09.2019.)


 15.04.2019 год. – Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета (рок – до утрошка средстава.)

 

10.4.2019 год. – Развојна агенција Србије (РАС)
- Јавни позив за учешће у Програму за унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу (рок – до утрошка средстава.)
Програм подршке секторима прерађивачке индустрије (рок – до утрошка средстава, најкасније 31.12.2019.)
Програм подршке интернационализацији МСП кроз индивидуално учешће на међународним сајмовима у иностранству (рок – до утрошка средстава, најкасније 30.09.2019.)

 

5.4.2019 год. – Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ  (рок – 90 дана од дана објављивања)

 

5.4.2019. год.– Европа за грађане и грађанке
Пројекти цивилног друштва (рок – 1.9.2019.)

 

1.4.2019. год.– Министарство заштите животне средине
- Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава (рок – 31.1.2020.)

 

31.03.2019 год. – Фонд за иновациону делатност
- 3 програма (рок – 1.7.2019.)

 

23.03.2019. год. – Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
11 конкурса (рок – више рокова у 2019)

 

22.03.2019. год. – Покрајински секретаријат за привреду и туризам
- 16 конкурса (рок – више рокова)

1. Јавни конкурс о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера или услуге у 2019. години


2. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима у 2019. години


3. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2019. години


4. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2019. години


5. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години


6. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2019. години


7. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2019. години


8. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката у 2019. години


9. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за набавку опреме у 2019. години


10. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2019. години


11. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – организовање конгреса


12. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2019. години – манифестације


13. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за подизање квалитета објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа из АП Војводине


14. Јавни конкурс о додели бесповратних средстава привредним субјектима за технолошко осавремењавање угоститељских објеката и објеката за дегустацију у циљу иновирања процеса


15. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АПВ у 2019. години – набавка машина и опреме


16. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години

 

22.03.2019. год. – Покрајински секретаријат за спорт и омладину
- 6 конкурса (спорт / омладина) (рок – више рокова у 2019)

 

 

 


Одељење за локални економски развој

  • Адреса: Главна 155 (Градска кућа)
  • Бројеви телефона: 022/433-518
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Шеф одељења: Саша Радивојевић

Јасмина Стојанац Зорић +381 69 721 191

Драгана Планинац +381 69 720 260

Ивана Недић +381 69 721 198

 

  • Писање пројеката за средства из фондова Европске уније и републичких и покрајинских фондова
  • Маркетинг и промоција економског развоја општине
  • Вођење базе података везане за економски развој општине Рума
  • Процес сертификације НАЛЕД
  • Сарадња тима за локални економски развој са инвеститорима
Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001