Заказана IV седница Општинског већа

величина слова

22. јул 2016.

IV седница Општинског већа општине Рума ће се одржати у понедељак, 25.7.2016.године, са почетком у 12.00 часова у Градској кући у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 195.000,00 динара

2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 350.000,00 динара

3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 5.000.000,00 динара

4. Предлог Решења о образовању Комисија за утврђивање и процену штете на пољопривредном земљишту и усевима настале од града на територији Општине Рума

5. Предлог Одлуке о суфинансирању противградних стрелаца

6. Предлози Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у корист месних заједница ради обезбеђења недостајућих средстава за ангажовање пољочуварске службе

7. Предлог Одлуке о давању сагласности да катастарске парцеле у к.о. Рума уђу у режим Слободне зоне Шабац

8. Нацрт Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока 4-1-6 " Културни центар" у Руми

9. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулљације за део блока 3-14-1 у радној зони у Руми

10. Предлог Закључка о постављању вертикалне и хоризонталне сигнализације у делу улице Августа Цесарца

11. Предлог Закључка о постављању три аутобуска стајалишта и проширивање постојећег

12. Предлог Закључка о постављању хоризонталне саобраћајне сигнализације у улици 15. Мај

13. Предлог Закључка о постављању вертикалне саобраћајне сигнализације на паркиралишту код базена "Борковац"

14. Предлог Закључка о постављању успоривача саобраћаја,заштитне ограде и обележавање неиспрекидане линије

15. Предлог Закључка о постављању успоривача саобраћаја у улици Вељко Дугошевић

16. Предлог Закључка о постављању успоривача саобраћаја у улици Владимира Назора

17. Предлог Одлуке о измени Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2016. годину

18. Разматрање жалби на Решења Одељења за локалне јавне приходе

19. Разматрање молбе за помоћ Јелене Коварбашић из Руме

20. Разматрање молбе за помоћ удружења жена "Краљевчанке" из Краљеваца

21. Разматрање молбе за помоћ Шах клуба "Платичево"

22. Разматрање молбе за помоћ Рукометног савеза Србије

23. Текућа питања.