Привредни савет Општине Рума

величина слова

Задатак Привредног савета је да:

1. прати доношење и промену стратегије и планова привредног развоја,

2. прати спровођење планова и програма локалног економског развоја,

3. даје иницијативе везане за економски развој и мишљење о приоритетним пројектима локалног економског развоја и плану капиталних инвестиција,

4. прати активности на промовисању привредних потенцијала општине,

5. даје предлоге за унапређење рада Општинске управе, а посебно организационе јединице која се бави пословима локалног економског развоја, јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач Општина Рума ради побољшавања услова за привређивање у Општини,

6. обавештава Општинско веће да се одређеним предлогом одлуке или другог акта утиче на положај привредних субјеката, а нарочито ако се ради о програмима подршке привреди односно о измени политике локалних јавних прихода.

Чланови Привредног савета су:

1. Душко Беић - "Betex" доо, председник Савета

2. Војислав Ђапић - "Catago construction" доо, члан Савета

3. Бранислав Заграђанин - "Uni progres", доо члан Савета

4. Зоран Јовичић - "Мitas" доо, члан Савета

5. Жарко Којић - "Insert" доо - члан Савета

6. Јован Кромпић - Пољопривредна стручна служба Рума, члан Савета

7. Ђуро Дрвеница - Председник Општег удружења предузетника, члан Савета

8. Владимир Лалошевић - "Центар нових технологија" доо Рума члан Савета

9. Александар Бањац - "Полет" књиговодствена агенција члан Савета

10. Петар Боровић - "Бореал" доо Рума члан Савета

 

 

Вести

Формиран Привредни савет Општине Рума

Седница Привредног савета - 6. јун

Унапређење пословног амбијента - јача сарадња јавног и привредног сектора

Дуално образовање - Сарадња Општине Рума и привредника

 

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian

Калкулатор за поређење трошкова пословања