Јавни увиди у планове детаљне и генералне регулације

величина слова

11. јул 2016.

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације ”Приобалног подручја леве обале реке Саве од РКМ 120+360 к.о. Хртковци Општина Рума до РКМ 123 + 300 к.о. Јарак Град Сремска Митровица (у даљем тексту: План детаљне регулације) трајаће 30 дана и то од 7. јула 2016. године до 5. августа 2016. године.

План детаљне регулације биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 8,00 часова до 13,00 часова у просторијама Јавног урбанистичког предузећа “План” Рума, ул. 27 октобра бр. 7А у Руми.

Примедбе на План детаљне регулације заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 5. августом 2016. године.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум , место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Преузмите Оглас

 

Јавни увид у Нацрт плана Генералне регулације насељеног места Мали Радинци (у даљем тексту: План генералне регулације) и трајаће 30 дана и то од 7 јула 2016. године до 5.августа 2016. године.

План генералне регулације биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 8,00 часова до 13,00 часова у просторијама Јавног урбанистичког предузећа “План” Рума ул. 27 октобар бр. 7А у Руми.

Примедбе на План генералне   регулације заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 5. августом 2016. године.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Преузмите Оглас

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације "Приступни путеви излетишту Борковац са Павловачког друма" у Руми (у даљем тексту: План детаљне регулације) траје 30 дана и то од 7. јула 2016. године до 5. августа 2016. године.

План детаљне регулације биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 8,00 часова до 13,00 часова у просторијама Јавног урбанистичког предузећа “План” Рума , ул. 27 октобра бр. 7А у Руми.

Примедбе на План детаљне регулације заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 5. августом 2016. године.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Преузмите Оглас

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001