Рефундација ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе

величина слова

5. јул 2016.

бебиДо 15. јула могу се поднети захтеви за рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе. Право на рефундацију имају родитељи, односно старатељи бебе, чији укупан нето приход у години која претходи години у којој се подноси захтев износи мање од 1.012.766 динара.
Други услов је да је укупна имовина родитеља или старатеља, на коју се плаћа одговарајући порез, мања од 24,68 милиона динара.
Право на рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе може да се оствари до укупног износа од 73.847 динара за бебу старости до две године.

Право се остварује на основу писаног захтева на обрасцу РФНБ, уз који морају бити достављени и фискални рачуни, као и фотокопије и списак бројева тих фискалних исечака.
Захтеве за рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе требало би подносити у надлежној филијали Пореске управе према месту пребивалишта родитеља који подносе захтев.
Надлежне филијале, кад исконтролишу испуњеност услова за остваривање права на рефундацију доносе о томе одговарајућа решења у прописаним роковима.
Образац РФНБ

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001