Example of Table Blog layout (FAQ section)

Обавештење о комaсацији к.о. Марђелос

величина слова

8. јун 2016.

GRB

Kao што је познато Општина Рума већ дужи период ради на поступку комасације к.о. Марђелос, те се у том смислу након припремних радова и активности, као и претходних радова који су обухватали утврђивање фактичког стања, израде и реализације пројекта катастарског премера подручја, утврђивање вредности земљишта, прикупљање и анализа расположиве техничке и просторно планске документације, прешло на II фазу - пројектовања и реализације.

У том смислу од стране извођача “Еврогеоматика” д о о из Београда, у поступку комасације к.о. Марђелос, израђена је мапа путне мреже и прегледни план дугогодишњих засада и објеката.

Комисија за комасацију к.о. Марђелос објављује јавни увид који ће трајати у периоду од 08. 06. 2016. до 23. 06. 2016. године.

Прегледни план дугогодишњих засада и објеката као и путне мреже биће истакнут на свим видним местима у Вогњу, на згради Месне канцеларије и у просторијама Комисије за Комасацију.

Тачан распоред дежурства комисије за време јавног увида биће истакнут на просторијама Комисије за комасацију.

Сви учесници комасације моћи ће писмено да доставе своје предлоге и сугестије.

Mапа путне мреже и прегледни план дугогодишњих засада и објеката

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001