Заказана XXXVIII седница Скупштине општине Рума

величина слова

30. март 2016.

XXXVIII седница Скупштине општине Рума ће се одржати 31.03.2016. године са почетком у 10.00 часова у конференцијској сали Културног центра у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Одлуке о ангажовању лица за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Рума за 2015. годину

2. Предлог Акционог плана спровођења Стратешког плана одрживог развоја 2015-2020. за 2016. годину

3. Предлог Анализе остварених планова у 2015. години планираних Стратешким планом одрживог развоја 2015-2020. година

4. Предлог Плана имплементације Стратешког плана одрживог развоја општине Рума 2015-2020. година

5. Предлог Закључка о усвајању захтева Надзорног одбора ЈП "Водовод" Рума за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину

6. Предлог Закључка о усвајању захтева Надзорног одбора ЈП " Гас-Рума" Рума за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за период 01.01.2016. године до 31.12.2016. године

7. Предлог Закључка о усвајању захтева Управног одбора Завичајног музеја у Руми за давање сагласности на Одлуку Управног одбора посл.бр. 84-01/2016 од 26.02.2016. године   о усвајању предлога финансијског плана дел.бр. 79-02 од 25.02.2016. године установе Завичајни музеј за 2016. годину

8. Предлог Закључка о усвајању захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о изменама и допунама Програма пословања ЈУП "ПЛАН" Рума за 2016. годину

9. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Рума

10. Предлог Одлуке о измени Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима

 

11. Предлог Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Рума за период 2016.-2021. године

12. Предлог Акционог плана безбедностисаобраћаја на путевима општине Рума за период од 2016. до 2021. године

13. Разматрање и усвајање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Стамбено", Рума за смањење цене за испоручену топлотну енергију

14. Разматрање и усвајање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Стамбено", Рума о усвајању Ребаланса плана и програма пословања ЈП " Стамбено", Рума за 2016. годину

15. Предлог Решења о прибављању непокретности у јавну својину општине Рума путем размене непокретности

16. Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Рума за 2016. годину

17. Избори и именовања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001