Могућност репрограма пореског дуга и отписа камате

величина слова

17. март 2016.

Најновијим изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, 15/2016 од 25.2.2016.године), дата је могућност репрограма пореског дуга, превремена отплата и отпис камате на порески дуг, и то за порески дуг који није већи од 2.000.000,00 динара и који у себи не садржи камату, на дан ступања на снагу Закона о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, односно на дан 4.3.2016. године.
Захтеви за репрограм, превремену отплату и отпис камате по овом основу се подносе у писаном облику на прописаном обрасцу ЗОПДП на писарници општинске Управе, Орловићева бр.5, Рума, у периоду 1.4.2016-4.7.2016. године, уз достављење доказа о измирењу текућих обавеза и главнице пореског дуга.
Како се уз попуњени образац ЗОПДП доставља и доказ о уплати текућих обавеза и главнице дуга, неопходно је да сви заинтересовани порески обвезници најпре дођу у просторије Одељења за локалне јавне приходе, Главна 107, Рума, I спрат, канцеларије 3, 4 и 8, како би добили информацију о тачном износу дуга, као и условима, текућим обавезама и главници коју треба уплатити да би се оставрила права предвиђена Законом.

Захтев

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001