Articles

Одлука о додели средстава за програме и пројекте из области културе

величина слова

14. март 2016.

KulturaНа основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 15. став 1. тачка 19. и 40. Статута Oпштине Рума („Службени лист општина Срема“, број 6/2009, 38/2012 и 28/2014), члана 51. Пословника о раду Општинског већа Општине Рума („Службени лист општина Срема“, број 35/2009) и члана 9. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Рума за програме и пројекте из области културе који су од значаја за Општину Рума, бр. 06-117-19/2015-II од 17.12.2015. године, на седници одржаној 11.03.2016. године, Општинско веће Oпштине Рума је донело:

Одлуку o додели средстава из буџета за програме и пројекте из области културе који су од значаја за Општину Рума у 2016. години.

Пројекти, односно програми, за које су овом Одлуком обезбеђена средства у буџету Општине Рума, морају бити реализовани најкасније до 31.12.2016. године.

Конкурси Општине Рума за област културе, спорта и рада удружења.