XXXIX седница Општинског већа - буџетска питања, саобраћајна сигнализација у Платичеву, жалбе на одлуку о стипендијама

величина слова

11. март 2016.

Opštinsko većeОпштина Рума од 2012. бележи стални пораст прихода, истакао је Душан Бараћ шеф Одељења за финансије, привреду и пољопривреду, током расправе о Извештају о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период 01.01-31.12.2015. године. Укупно остварени приходи и примања износе 1.568.129.535,36 динара, док су расходи 1.543.946.305.50 динара.

"Што се тиче извршења буџета за 2015. годину проценат извршења је највећи у последњих неколико година. Када су у питању буџетски приходи и примања, остварени су са скоро 86 посто што је више у односу на прошлу и претходне године. У току прошле године апсолутно је одржана ликвидност буџета, измирене су обавезе које су пренете из претходних година, а извршена су и одређена улагања како у инвестициони део тако и у текуће послове. Када је у питању инвестициони део уложено је око 182 милиона. Када се има у виду да је око 141 милион динара уложено у текуће одржавање, које је опет у функцији основних средстава, долази се до цифре преко 300 милиона", рекао је Бараћ.

На седници Већа је донета Одлука и о ангажовању лица за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Рума за 2015. годину.

Употребом средстава текуће буџетске резерве у износу од 138.400,00 динара III месној заједници у Руми је омогућено ангажовање пољочувара, док је МЗ Добринци Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 60.040,45 динара омогућено измирење дуговања према ЈП "Водовод".

Чланови Већа усвојили су и Решење о допуни Плана размештаја киоска за град Руму и остала насељена места Општине Рума (за насеље Кленак), као и Закључак о постављању вертикалне саобраћајне сигнализације у Платичеву.

Комисија за безбедност у саобраћају мишљења је да максималну брзину кретања возила у Платичеву треба ограничити на 40 km/h, а у самој раскрсници улица В. Назора и М. Гупца брзину кретања свести на 30 km/h.

Закључком је предвиђена и обнова саобраћајних знакова СТОП и постављање одговарајуће вертикалне сигнализације која учеснике у саобраћају обавештава да се уласком у раскрсницу улази у опасну кривину.

Жалба Марине Баги на Одлуку о додели студентских стиупендија је усвојена, док су преосталих 13 жалби одбијене као неосноване.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001