Заказана XXXIX седница Општинског већа

величина слова

10. март 2016.

XXXIX седница Општинског већа општине Рума ће се одржати у петак, 11. марта, са почетком у 9.00 часова, у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Правилник o изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума

2. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период 01.01-31.12.2015. године    

3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 138.400,00 динара

4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 60.040,45 динара

5. Предлог Одлуке о давању сагласности да катастарске парцеле у к.о. Рума уђу у режим Слободне зоне Шабац

6. Нацрт Одлуке о ангажовању лица за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Рума за 2015. годину

7. Предлог Одлуке о медијским темама од јавног интереса у области јавног информисања у Општини Рума у 2016. години

 

8. Предлог Решења о допуни Плана размештаја киоска за град Руму и остала насељена места Општине Рума (за насеље Кленак)

9. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области удружење од значаја за општину Рума за 2016. годину

10. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Рума у 2016. години

11. Предлоg Закључка о постављању вертикалне саобраћајне сигнализације у насељеном месту Платичево

12. Предлог мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Рума за 2016. годину

13. Нацрт Акционог плана спровођења Стратешког плана одрживог развоја 2015-2020. за 2016. годину

14. Нацрт Анализе остварених планова у 2015. години планираних Стратешким планом одрживог развоја 2015-2020. година

15. Нацрт Плана имплементације Стратешког плана одрживог развоја општине Рума 2015-2020. година

16. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП " Водовод" Рума за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину

17.Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП " Гас-Рума" Рума за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за период 01.01.2016. године до 31.12.2016. године

18. Разматрање захтева Управног одбора Завичајног музеја у Руми за давање сагласности на Одлуку Управног одбора посл.бр. 84-01/2016 од 26.02.2016. године о усвајању предлога финансијског плана дел.бр. 79-02 од 25.02.2016. године установе Завичајни музеј за 2016. годину

19. Разматрање жалби на одлуку о додели студентских стипендија

20. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001