Обавештење о увиду у бирачки списак

величина слова

5. март 2016.

На основу члана 14. Закона о Јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и главе IV тачке 10. став 2. Упутства за спровођење Закона о Јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2012), а поводом расписаних избора за посланике у Народну скупштину Републике Србије, Општинска управа општине Рума, грађане Општине Рума

О Б А В Е Ш Т А В А

ИЗЛАЖЕ СЕ на увид грађанима Општине Рума део Јединственог бирачког списка за Општину Рума, почев од 5. марта 2016. године. Увид у део бирачког списка грађани могу извршити непосредно у Одељењу за општу управу и опште послове (Орловићева бр. 5, канцеларија бр. 20) сваког радног дана од 7 до 20 часова, као и суботом од 8 до 15 часова. Грађани увид могу вршити и на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем података о ЈМБГ (http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal).

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Увид у Јединствени бирачки списак могу вршити и интерно расељена лица са Косова и Метохије, која имају пријављено боравиште на територији општине Рума.

 

Грађани који ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта морају поднети захтев Општинској управи да се у бирачки списак упише тај податак, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 2. априла 2016. године.

Након закључења бирачког списка 8. априла 2016. године грађани захтеве за упис и промену/исправку података подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе, преко Општинске управе, најкасније 72 часа пре дана избора, односно до 20. априла 2016. године. Захтеви се подносе у згради Општинске управе у Орловићевој улици бр. 5, канцеларија бр. 20.

Све додатне информације грађани могу добити на телефоне 470911, 069721155, као и путем мејла This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Број: 208-1-54/2016-V

Датум: 5. март 2016. године

Захтев за упис/брисање/промену у Јединственом бирачком списку

Образац захтева: Гласање по месту боравишта у земљи

Образац захтева: Потврда о бирачком праву

 

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001