Број туриста у Општини Рума у 2015. години

величина слова

11. фебруар 2016.

Smestajni kapacitetiПрема подацима Репуб­личког завода за ста­тис­тику у Опш­тини Рума у 2015. години борав­ило је 4.452 домаћих тур­иста, који су ост­варили укупно 7.657 ноћења, што значи да је у прос­еку сваки домаћи тур­иста ост­варио 1,72 ноћење.
Што се тиче страних тур­иста у Опш­тини Рума у 2015. години боравило је 7.706 особа, које су укупно ост­вар­иле 16.234 ноћења. Из овог податка произилази да је у прос­еку сваки страни тур­иста остварио 2,11 ноћења.
Када је реч о укуп­ном броју тур­иста у 2015. години, њих је било 12.158 и ост­вар­или су 23.891 ноћење. У прос­еку сваки тур­иста ост­варио је 1,97 ноћења.
Опширније на сајту ТООР

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001