Рефундација ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе

величина слова

3. фебруар 2016.

Захтеви за рефундацију ПДВ-а за беби опрему подносе се до 17. фебруара надлежној организационој јединици Пореске управе, према месту пребивалишта подносиоца захтева. Држава ће вратити порез за опрему коју су родитељи (старатељи) купили за децу старости до две године. Порез се враћа на купљено млеко за одојчад, кашице, креветац, колица, столицу за храњење, седиште за аутомобил и пелене. Уз захтев, подносе се фискални исечци, фотокопије фискалних исечака и списак бројева тих фискалних исечака.

Да би се остварило право на рефундацију, услов је да је укупан нето приход родитеља, односно старатеља бебе, у години која претходи години у којој се подноси захтев за повраћај, мањи од 1.012.766,03 динара. Други услов је да је укупна имовина родитеља, односно старатеља, на коју се плаћа порез на имовину мања од 24.686.171,87 милиона динара.

Купац хране и опреме за бебе у првој години старости бебе може да оствари повраћај у износу ПДВ који је садржан у вредности фискалног рачуна за купљену храну и опрему, а највише до 42.198,58 динара, а од навршене прве до навршене друге године старости бебе, до 31.648,94 динара.  

Образац РФНБ

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001