Интерни ревизор

величина слова

Интерна ревизија, која представља једну од три кључне компоненте оквира интерне финансијске контроле у јавном сектору, дефинисана је као „функционално независна и децентрализована интерна ревизија” која врши преглед ефективности интерних контрола.

Интерна ревизија организацији пружа подршку у остваривању циљева руководства кроз ревизију система финансијског управљања и контрола, те увећава вредност пословања кроз добре препоруке.

Интерна ревизија није исто што и буџетска инспекција. Интерна ревизија не кажњава и не санкционише, већ даје препоруке.

Интерни ревизор игра важну улогу у оцени адекватности и ефективности система контрола, и даје допринос њеним сталним побољшањима.

Интерна ревизија је функционално независна од свих других активности и функција у организацији у којој је успостављена – интерни ревизор обавља искључиво послове интерне ревизије.

Интерна ревизија има приступ целокупном руководству и њиховим извештајима, свим запосленим и свим системима и документацији.

Интерни ревизор у свом раду директно је одговоран председнику Општине Рума.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001