Интерни ревизор

величина слова

Интерна ревизија представља независну и објективну оцењивачку и консултантску активност осмишљењу да „увећа вредност“ и побољша пословање организације.

Интерна ревизија кроз систематичан и дисциплинован приступ, који примењује у оцењивању активности, организацији помаже у остваривању циљева.

Интерна ревизија је организационо независна од делатности коју ревидира, није део ни једног пословног процеса.

Интерна ревизија је функционално независна - самостално одлучује о подручју ревизије и по захтеву председника Општине Рума.

Интерна ревизија у свом раду директно је одговорна председнику Општине Рума.

Радно тело Републичке изборне комисије

Inspekcijska služba
Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian

ISO 9001