XXXV седница Општинског већа

величина слова

20. јануар 2016.

Opštinsko većeОпштина Рума је јавном предузећу "Водовод" уступила робу вредну 11.674,10 евра. Реч је о роби "Аутофлекс ливнице" Чока, коју је Општина Рума добила на покрајинском конкурсу.

У питању су надземни и подземни хидранти, шахт поклопци и десетине других ливених производа које користи "Водовод".

Поред Решења о уступању робе, Веће је јуче донело и Одлуку о механизму утврђивања јавног интереса у области јавног информисања у Општини Рума.

"Одлука доноси неколико новина и ту пре свега мислим да сада у цео процес, на још непосреднији начин, укључујемо јавност. Биће организовани јавни састанци/трибине са удружењима грађана и другим заинтересованим странама на којима ће бити предлагане теме од јавног интереса. Организоваће се и јавне расправе, а листа тема постаће део првог наредног конкурса за суфинансирање јавног интереса у области информисања", рекао је председник Општине Рума Слађан Манчић и напоменуо да ће се именовати и члан Већа који ће координирати све то.

На Већу је и одобрен пренос средстава у износу од 30.000 динара Савезу инвалида рада Војводине - Општинској организацији инвалида рада Рума.

Две тачке везане за Акциони план и Стратегију безбедности саобраћаја на путевима су скинуте са дневног реда Већа и послате на техничку дораду.