Articles

XXXIII седница Oпштинског већа Општине

величина слова

16. децембар 2015.

XXXIII седница Oпштинског већа oпштине Рума одржаће се 17.12.2015. године са почетком у 11:00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 10.000,00 динара.

2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације из додатних извора буџетских корисника у износу од 1.355.000,00 динара.

3. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 31.210,00 динара.

4. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 28.100,00 динара.

5. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 200.000,00 динара.

 

6. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 39.300,00 динара.

7. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 7.040,00 динара.

8. Разматрање амандмана поднетих на Предлог Одлуке о буџету Општине Рума за 2016. годину.

9. Предлог Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Рума за редовне активности и програме удружења на територији општине Рума.

10. Предлог Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Рума.

11. Нацрт Програма развоја спорта Општине Рума 2016-2018. године.

12. Предлог Одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Рума.

13. Разматрање жалбе незапослене породиље Марије Кнежевић из Руме.

14. Текућа питања.

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001