Заказана XXXV седница СО Рума

величина слова

16. децембар 2015.

34. седница СО РумаXXXV седница Скупштине Општине Рума одржаће се у недељу, 20. децембра, у 10.00 часова, у конференцијској сали Културног центра Рума.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период од 01.01. до 30.09.2015. године

2. Предлог Одлуке о буџету Општине Рума за 2016. годину

3. Предлог Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насеља Стејановци

4. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Приступни путеви излетишту Борковац са Павловачког друма" у Руми

5. Предлог Одлуке о доношењу измене и допуне Плана детаљне регулације Блока 4-1-6 "Културни центар" у Руми

6. Предлог Одлуке о доношењу Измене и допуне Плана детаљне регулације "Источна радна зона" у Руми

7. Предлог Одлуке о укидању статуса јавног добра

8. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Рума

9. Предлог Одлуке о приступању изради средњорочног програма уређења грађевинског земљишта за период 2016-2021. године

10. Разматрање и усвајање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Плана и програма рада и финансијског плана Установе Културни Центар Рума за 2016. годину

11. Разматрање и усвајању предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о доношењу Годишњег плана рада за радну 2015/2016. годину Установе за предшколско васпитање и образовање "Полетарац" Рума.

12. Разматрање и усвајање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програма и плана рада Центра за социјални рад општине Рума за 2016. годину

13. Разматрање и усвајање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Завичајног музеја Рума о усвајању Програма рада за 2016. годину

14. Разматрање и усвајање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Плана и програма рада Установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" са финансијским планом за 2016. годину

15. Разматрање и усвајање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада са финансијским планом за 2016. годину Туристичке организације Општине Рума

16. Разматрање и усвајање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку о усвајању Плана и програма рада са финансијским планом за 2016. годину Савеза спортова Општине Рума

17. Разматрање и усвајање предлога Закључка о давање сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програма рада и финансијског плана за 2016. годину Установе Спортски центар Рума

18. Разматрање и усвајање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2016. годину

19. Разматрање и усвајање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса " Гас-Рума" за 2016. годину

20. Разматрање и усвајање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника Службе пијаце и вашара број 6636/1 од 09.12.2015. године и Измену Ценовника РЈ "Гробље" број 6636/2 од 09.12.2015. године Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми

21. Разматрање и усвајање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2016. годину

22. Разматрање и усвајање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о изменама и допунама Програма пословања ЈУП "ПЛАН" општине Рума за 2015. годину

23. Разматрање и усвајање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања Јавног урбанистичког предузећа "ПЛАН" Рума за 2016. годину

24. Разматрање и усвајање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о доношењу Програма пословања ЈП "Водовод" Рума за 2016. годину

25. Разматрање и усвајање предлога Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈП "Дирекција за изградњу Руме" Рума за 2016. годину

26. Предлог Одлуке о укидању статуса јавног добра

27. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за здравље Општине Рума

28. Избори и именовања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001