Рани јавни увид у материјал за израду Плана генералне регулације Руме

величина слова

15. децембар 2015.

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина Општине Рума на седници одржаној дана 12. 09. 2015. године донела Одлуку о изради Плана генералне регулације Руме и да се објављује рани јавни увид у Одлуку и материјал уз Одлуку.

У току трајања раног јавног увида заинтересована правна и физичка лица имају право упознавања са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову и ефектима планирања.

 

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Рани јавни увид ће се обављати у просторијама Јавног урбанистичког предузећа “План” Рума ул. 27 октобра бр. 7А сваког радног дана од 9,00 часова до 14,00 часова и трајаће од 16. децембра до 30. децембра 2015. године.

Све предлоге, примедбе и сугестије заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и комунално стамбене послове Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 30. децембра 2015. године.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица ће евидентирати Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001