Заказана XXXII седница Општинског већа

величина слова

12. децембар 2015.

XXXII седница Општинског већа општине Рума ће се одржати у недељу, 13.12.2015. године са почетком у 12.0часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Нацрт Одлуке о буџету oпштине Рума за 2016. годину

2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 230.000,00 динара

3. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 140.000,00 динара

4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 1,00 динара

5. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 32.000,00 динара

6. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 35.000,00 динара

7. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 300.000,00 динара

8. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 350.000,00 динара

9. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 34.000,00 динара

10. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске реѕерве у износу од 2.300,00 динара

 

11. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за 2015. годину, за програме и активности цркава и верских заједница на територији општине Рума

12. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену тржишне вредности катастарске парцеле бр. 12156/8 која се налази у обухвату ПДР-а " Румска петља" у Руми

13. Нацрт Одлуке о доношењу Измене и допуне Плана детаљне регулације " Источна радна зона" у Руми

14. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2016. годину

15. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Плана и програма рада и финансијског плана Установе Културни Центар Рума за 2016. годину

16. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о доношењу Годишњег плана рада за радну 2015/2016 годину Установе за предшколско васпитање и образовање" Полетарац" Рума

17. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма и плана рада Центра за социјални рад општине Рума за 2016. годину

18. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Завичајног музеја Рума за 2016. годину

19. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Плана и програма рада Установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" са финансијским планом за 2016. годину

20. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада са финансијским планом за 2016. годину Туристичке организације општине Рума

21. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Плана и програма рада са финансијским планом за 2016. годину Савеза спортова општине Рума

22. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада и финансијског плана за 2016. годину Установе Спортски центар Рума

23. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса " Гас-Рума" за 2016. годину

24. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2016. годину

25. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника Службе пијаце и вашара број 6636/1 од 09.12.2015. године и Измена Ценовника РЈ "Гробље" број 6636/2 од 09.12.2015. године

26Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања Јавног урбанистичког предузећа "ПЛАН" Рума за 2016. годину.+

27Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о доношењу Програма пословања ЈП " Водовод" Рума за 2016. годину

28. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајањуПрограма пословања ЈП " Дирекција за изградњу Руме" Рума за 2016. годину

29. Нацрт Одлуке о укидању статуса јавног добра

30Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за доделу средстава из буџета Општине Рума за програме и пројекта из области културе који су од значаја за Општину Рума

31. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за доделу средстава из буџета Општине Рума за редовне активности и програме удружења на територији Општине Рума

32. Предлог Одлуке о опозиву чланова Савета Месне заједнице

33. Давање сагласности на Решење председника општине Рума посл. бр. 400-738/2015-I

34. Давање сагласности на Решење председника општине Рума посл. бр. 400-792/2015-I

35. Давање сагласности на Решење председника општине Рума посл. бр.400-793 /2015-I

36. Давање сагласности на Решење председника општине Рума посл. бр. 400-794/2015-I

37. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за здравље општине Рума

38. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001