Јавни позив за доделу пакета грађевинског материјала

величина слова

25. новембар 2015.

Предмет јавног позива је решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији општине Рума за најмање 14 породичних домаћинстава.

Помоћ је бесповратна и одобрава се у грађевинском материјалу неопходном за обезбеђивање основних услова становања, у маскималном износу до 9.000 евра, у динарској противвредности помоћи, по породичном домаћинству.

Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за довршетак градње или адаптацију којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

Документација се доставља у писарницу Општине Рума или путем поште на адресу: Општинска управа општине Рума - Писарница, Орловићева 5, 22400 Рума, са напоменом „За јавни позив – Регионални стамбени пројекат - потпројекат 2, грађевински материјал” .

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 31. децембар 2015. године.

Јавни позив

Образац за пријављивање

Изјава

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001